คูมหวาน อยากเลี้ยงนาก แมวกับแฮมสเตอร์ด้วย
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ